Υπηρεσίες

6 απλά βήματα για το ΚΤΕΟ του οχήματος σας

Βήμα 1o

Με ένα τηλεφώνημα προγραμματίζετε το ραντεβού σας στο IKTEO AYTOVISION την ημέρα και ώρα που επιθυμείτε.

Βήμα 2o

Προσέρχεστε στο IKTEO την ώρα του ραντεβού.

Βήμα 3o

Παραδίδετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για διεκπεραίωση.

Βήμα 4o

Περιμένετε στον άνετο χώρο αναμονής μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου.

Βήμα 5o

Ο ελεγχτής σας ενημερώνει για το αποτέλεσμα του ελέγχου και σας παραδίδει το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου με τα δικαιολογητικά.

Βήμα 6o

Ο ελεγχτής κολλάει το Ειδικό Σήμα Καταλληλότητας στην πινακίδα…και είστε έτοιμοι!

Τελευταία Νέα