• Αν παρουσιαστεί ένδειξη προβλήματος ίσως χρειαστεί να αντικαταστήσουμε κάποια ασφάλεια του αυτοκινήτου
  • Θα χρειαστούμε το εγχειρίδιο του κατασκευαστή για να εντοπίσουμε την ασφαλειοθήκη
  • Πριν ξεκινήσουμε σβήνουμε το κινητήρα και όλα τα συστήματα που λειτουργούν με ηλεκτρισμό
  • Συμβουλευόμενοι το εγχειρίδιο, εντοπίζουμε ποια ασφάλεια αντιστοιχεί στο σύστημα που εμφάνισε το πρόβλημα
  • Για την αφαίρεση και τοποθέτηση της ασφάλειας χρησιμοποιούμε τον ειδικό εξωλκέα που βρίσκεται στην ασφαλειοθήκη
  • Μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το κομμένο σύρμα της ασφάλειας
  • Εισάγουμε μια καινούργια ίδιου χρώματος στην θέση της καμμένης
  • Ξεκινάμε τον κινητήρα και ελέγχουμε αν λειτουργούν όλα κανονικά
  • Αν ξανακαεί η ασφάλεια τότε υπάρχει βλάβη στο κύκλωμα και χρειάζεται ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων

Πίσω στα Tips

About The Author

Related Posts