ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η εταιρεία ΙΚΤΕΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ε.Π.Ε, διοργανώνει διαγωνισμό από 01/12/2016 έως και 31/12/2016.
Στον Διαγωνισμό θα μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε διενεργεί τον τεχνικό έλεγχο του Επιβατικού Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) μεικτού Βάρους έως 3,5 τόνων, του Φορτηγού Ιδιωτικής Χρήσης μεικτού Βάρους έως 3,5 τόνων, και δίκυκλου του, από την 01/12/2016 έως και 31/12/2016.
Η κλήρωση του Διαγωνισμού από την οποία θα προκύψουν 3 νικητές για κάθε κατηγορία οχήματος και 3 επιλαχόντες για κάθε κατηγορία οχήματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017 ώρα 12.00.
Οι νικητές θα κερδίσουν α)την αξία των ετήσιων τελών κυκλοφορίας του οχήματος του για το έτος 2017 (με ανώτατο χρηματικό ποσό 280€) & β) την αξία διενέργειας ενός εμπρόθεσμου αρχικού ή περιοδικού τεχνικού ελέγχου του οχήματος του (με ανώτατο χρηματικό ποσό 50€).
Το δώρο του Διαγωνισμού θα αποδοθεί στους δικαιούχους με τη μορφή δίγραμμης επιταγής εκδόσεως εις διαταγή του ονόματός τους, και ημερομηνία λήξης της επιταγής το αργότερο έως τις 28.02.2017.

Όροι διαγωνισμού: Διαβάστε εδώ.

 

About The Author

Related Posts