Σε ειδικές κατηγορίες οχημάτων η διαδικασία ελέγχου συμπεριλαμβάνει:

1) Την ανίχνευση διαρροών LPG (σε υγραεριοκίνητα οχήματα)

2) Την μέτρηση εκπομπής θορύβου σε οχήματα που κατά την κρίση του ελεγκτή ο θόρυβος υπερβαίνει το όριο που αναφέρεται στην άδεια κυκλοφορίας του κάθε οχήματος.

3) Την εξειδικευμένη μέτρηση στο σύστημα φρένων των οχημάτων με μόνιμη τετρακίνηση.

Με την ψήφιση του Ν 2963/2001 το δικαίωμα διενέργειας τεχνικού ελέγχου εκχωρήθηκε και σε ιδιωτικούς φορείς (ιδιωτικά ΚΤΕΟ) τα οποία είναι αναγνωρισμένα από το Κράτος και λειτουργούν ισότιμα ως προς τα Δημόσια ΚΤΕΟ.

Στα ιδιωτικά ΚΤΕΟ ελέγχονται επιβατικά οχήματα έως 3,5 τόνων και ανάριθμα – αταξινόμητα οχήματα (μεταχειρισμένα οχήματα που εισάγονται από το εξωτερικό). Παράλληλα αναμένεται η επέκταση του τεχνικού ελέγχου των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και σε άλλες κατηγορίες οχημάτων) όπως δίκυκλα.