Η περίπτωση του να έχουμε ξεχάσει τα φώτα του αυτοκινήτου αναμμένα, να φύγουμε και όταν γυρίσουμε η μπαταρία να έχει πέσει σε σημείο που δεν μπορεί να βάλουμε μπροστά τον κινητήρα, έχει συμβεί σε όλους μας.

Παρακάτω, ακολουθούν κάποιες σημαντικές συμβουλές, για το τι θα πρέπει να προσέξετε:

• Οι δύο μπαταρίες πρέπει να έχουν την ίδια τάση 6, 12 volts κλπ.
• Κατά την εκκίνηση με βοηθητική μπαταρία, φοράτε πάντοτε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά και ποτέ μην σκύβετε πάνω από την μπαταρία.
• Μην φορτίζετε με βοηθητική μπαταρία μια μπαταρία που έχει βλάβη. Ελέγξτε και τις δύο μπαταρίες πριν συνδέσετε τα βοηθητικά καλώδια.
• Βεβαιωθείτε πως τα καπάκια εξαέρωσης είναι καλά κλεισμένα και επίπεδα.
• Βεβαιωθείτε πως τα οχήματα δεν εφάπτονται και πως και οι δύο διακόπτες ανάφλεξης είναι στη θέση “OFF”.
• Απενεργοποιήστε όλο τον ηλεκτρικό εξοπλισμό (ραδιόφωνο, ηλεκτρικές διατάξεις για την αφαίρεση των κρυστάλλων πάγου, υαλοκαθαριστήρες, φώτα κλπ.)
• Συνδέστε το θετικό (+) βοηθητικό καλώδιο στο θετικό (+) ακροδέκτη της αποφορτισμένης μπαταρίας.
• Συνδέστε το άλλο άκρο του θετικού (+) καλωδίου στο θετικό (+) ακροδέκτη της βοηθητικής μπαταρίας.
• Συνδέστε το αρνητικό (-) καλώδιο στον αρνητικό (-) ακροδέκτη της βοηθητικής μπαταρίας.
• Κάντε την τελική σύνδεση του αρνητικού (-) καλωδίου στο μπλοκ του κινητήρα του οχήματος που δεν ξεκινά, μακριά από την μπαταρία και από το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου.
• Βεβαιωθείτε πως πάνω στα καλώδια δεν υπάρχουν πτερύγια ανεμιστήρα, ιμάντες κλπ. από τους δύο κινητήρες.
• Εκκινήστε το όχημα και αποσυνδέστε τα καλώδια με την ΑΝΤΊΣΤΡΟΦΗ ΣΕΙΡΆ από αυτή που ακολουθήσατε όταν τα συνδέσετε

Προσοχή: Αν δεν τηρηθεί αυστηρώς η αντίστροφη διαδικασία, κινδυνεύει να προκληθεί “αρκ” και να καούν κάποιες από τις ηλεκτρονικές μονάδες του οχήματος που έχει την εξασθενισμένη μπαταρία.

Πηγή: http://www.autotriti.gr/data/news/preview_news/Mpataries-aytokinhtoy-Gia-synexh-tash_123850_18032.asp