ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

Ο τεχνικός έλεγχος των επιβατικών οχημάτων και των φορτηγών έως και 3,5 τόνους μεικτό βάρος είναι υποχρεωτικός και η χρονική διάρκεια είναι εξαρτώμενη της κατηγορίας του οχήματος:

Επιβατικά οχήματα και φορτηγά έως και 3,5 τόνους μεικτό βάρος: κάθε 4 χρόνια από την ημερομηνία πρώτης αδείας κυκλοφορίας (αρχικός έλεγχος) και κάθε 2 χρόνια από την προηγούμενη ημερομηνία τεχνικού ελέγχου (περιοδικός έλεγχος).

Επιβατικά Δ.Χ. (Ταξί): κάθε 1 χρόνο από την ημερομηνία πρώτης αδείας κυκλοφορίας (αρχικός έλεγχος) και κάθε 1 χρόνο από την προηγούμενη ημερομηνία τεχνικού ελέγχου (περιοδικός έλεγχος).

Εκπαιδευτικά: κάθε 1 χρόνο από την ημερομηνία πρώτης αδείας κυκλοφορίας (αρχικός έλεγχος) και κάθε 1 χρόνο από την προηγούμενη ημερομηνία τεχνικού ελέγχου (περιοδικός έλεγχος).

Ασθενοφόρα: κάθε 1 χρόνο από την ημερομηνία πρώτης αδείας κυκλοφορίας (αρχικός έλεγχος) και κάθε 1 χρόνο από την προηγούμενη ημερομηνία τεχνικού ελέγχου (περιοδικός έλεγχος).

Διαδικασία τεχνικού ελέγχου επιβατικού

Η διαδικασία τεχνικού ελέγχου των επιβατικών οχημάτων και των φορτηγών έως και 3,5 τόνων,
διεξάγεται σύμφωνα με την Υ.Α. 12078/1343 της 03.03.2004.

Με ένα τηλεφώνημα προγραμματίζετε το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ, την ημέρα και ώρα που επιθυμείτε.

 • Προσέρχεστε στο ΙΚΤΕΟ την ώρα του ραντεβού
 • Παραδίδετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για διεκπεραίωση
 • Περιμένετε στον άνετο χώρο αναμονής, μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου
 • Ο ελεγκτής σας ενημερώνει για το αποτέλεσμα του ελέγχου και σας παραδίδει το ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου με τα δικαιολογητικά
 • Ο ελεγκτής επικολλά το Ειδικό Σήμα Καταλληλότητας στην πινακίδα και… έχετε τελειώσει.

Ελέγχονται:

 1. Τα στοιχεία του οχήματος (Πινακίδα κυκλοφορίας, Αρ. Πλαισίου, Αρ. Κινητήρα σύμφωνα με την Άδεια κυκλοφορίας)
 2. Το όχημα εξωτερικά (οπτικώς)
 3. Τα καυσαέρια

Ελέγχονται:

 1. η σύγκλιση- απόκλιση των τροχών
 2. η απόδοση της ανάρτησης
 3. η απόδοση του συστήματος πέδησης και στάθμευσης
 4. τα φώτα ως προς την ένταση και την κλίση τους- γενική λειτουργία

Ελέγχονται:

 1. σύστημα διεύθυνσης
 2. σύστημα μετάδοσης κίνησης
 3. άξονες – τροχοί- ελαστικά – ανάρτηση
 4. δίσκοι φρένων
 5. οι εύκαμπτες – άκαμπτες σωληνώσεις του συστήματος πέδησης
 6. το κάτω μέρος του αμαξώματος (έλεγχος οξειδώσεων)
 7. η εξάτμιση

O έλεγχος ολοκληρώνεται με την έκδοση του Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου και την επικόλληση του ειδικού σήματος στην πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος.

Περισσότερες πληροφορίες

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα βασικά δικαιολογητικά που ζητούνται κατά τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος είναι:

 1. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
 2. Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου
 3. Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντος το όχημα 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Τα πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις ειδικές κατηγορίες οχημάτων:

Εκπαιδευτικά

 1. Άδεια λειτουργίας της σχολής (εκτός από τον πρώτο τεχνικό έλεγχο)
 2. Βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση και την καλή λειτουργία των βοηθητικών ποδοπλήκτρων (πεντάλ) (μόνο για τον πρώτο τεχνικό έλεγχο)

Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης (Ταξί)

 1. Βεβαίωση Χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος (ΠΟΕΙΤΑ)
 2. Άδεια μέλους ραδιοταξί με άδεια χρήσης ραδιοσυχνοτήτων (cb)
 3. Βεβαίωση ταξιμέτρου (εκτός αν υπάρχει ειδικό αυτοκόλλητο σήμα επί της συσκευής)

Οχήματα προς Ταξινόμηση (ανάριθμα)

 1. Πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου
 2. Άδεια κυκλοφορίας από τη χώρα στην οποία έχει εισαχθεί το όχημα
 3. Πιστοποιητικό από Ο.Δ.Δ.Υ. (αν πρόκειται για εκποιούμενο όχημα από τον Ο.Δ.Δ.Υ.)

* Τόσο σε οχήματα με διασκευή υγραεριοκίνησης (LPG), όσο και σε οχήματα με διασκευή φυσικού αερίου (CNG), απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης αρμόδιου τεχνικού (δεν πρέπει να φέρει ημερομηνία ελέγχου πέραν του 1 μηνός).

Τα πρόστιμα για τον εκπρόθεσμο τεχνικό έλεγχο οχημάτων καθορίζονται σύμφωνα με την Υ.Α. 8913/1089 ΦΕΚ 501Β 05.03.2013.

Το αρχικό πρόστιμο της τροχαίας για κυκλοφορία χωρίς ισχύον δελτίο KTEO είναι 400 €.

Για να ενημερωθείτε για τα πρόστιμα πατήστε εδώ

Για να δείτε πώς θα προμηθευτείτε το παράβολο του Δημοσίου πατήστε εδώ

Για την έκδοση της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων, απαιτείται να προσκομίσετε μόνο την άδεια κυκλοφορίας.

Προθεσμίες ΚΕΚ

Η υποχρέωση για έκδοση Κ.Ε.Κ. στα παρακάτω οχήματα είναι:

 • Επιβατικά Ι.Χ: 1 χρόνο μετά την αγορά του ως καινούργιο και έκτοτε κάθε χρόνο.
 • Επιβατικά Δ.Χ: 6 μήνες μετά την αγορά του ως καινούργιο και έκτοτε κάθε 6 μήνες.
 • Εκπαιδευτικά Ι.Χ: 1 χρόνο μετά την αγορά του ως καινούργιο και έκτοτε κάθε χρόνο.
 • Ασθενοφόρα: 1 χρόνο μετά την αγορά του ως καινούργιο και έκτοτε κάθε χρόνο.
 • Νεκροφόρες: 1 χρόνο μετά την αγορά του ως καινούργιο και έκτοτε κάθε χρόνο.
 • Μηχανοκίνητα τροχόσπιτα: 1 χρόνο μετά την αγορά του ως καινούργιο και έκτοτε κάθε χρόνο.
 • Φορτηγά έως 3,5 τόνους μεικτό βάρος: 1 χρόνο μετά την αγορά του ως καινούργιο και έκτοτε κάθε χρόνο.

* Το δελτίο τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) επέχει και θέση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) για τα ως άνω αναφερόμενα χρονικά διαστήματα (N.3897/2010, ΦΕΚ 208Α).

** Το αρχικό πρόστιμο της τροχαίας για κυκλοφορία χωρίς ισχύουσα ΚΕΚ κυμαίνεται από 35 € έως και 200 €, ανάλογα με τους εκπεμπόμενους ρύπους που θα βεβαιώσει το κινητό κλιμάκιο. Επιπροσθέτως, ενδέχεται να ακυρωθεί η ισχύουσα ΚΕΚ σε περίπτωση που δεν επαληθευτούν οι αναγραφόμενες μετρήσεις.

O εκούσιος έλεγχος, συνήθως πραγματοποιείται προκειμένου να γίνει αξιολόγηση της κατάστασης ενός αυτοκινήτου, πριν την αγορά του ως μεταχειρισμένο ή μετά την επισκευή του από κάποιο συνεργείο. Ο εκούσιος έλεγχος είναι ανεξάρτητος από τον προβλεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) και δεν τον υποκαθιστά. Βάσει νόμου, ο εκούσιος έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε αυτοκίνητα που είναι εφοδιασμένα με ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου (αν έχουν κλείσει τα 4 χρόνια από την αγορά τους ως καινούργια). Αν δεν είναι εφοδιασμένα, τότε πρέπει να γίνει τεχνικός έλεγχος (ΚΤΕΟ) και να εκδοθεί το σχετικό δελτίο τεχνικού ελέγχου. Φυσικά, αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες ή αυτοκίνητα που δεν έχουν ακόμα υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο (π.χ. νεότερα των 4 ετών) μπορούν να προβούν σε εκούσιο έλεγχο.

Δικαιολογητικά εκούσιου ελέγχου:

 – Οχήματα με ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντος το όχημα
 • Ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου (αν το όχημα έχει υποχρέωση)

 – Οχήματα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντος το όχημα

** Δεν επικολλάται στην πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος το ειδικό σήμα

Για τον έλεγχο της διασκευής σε οχήματα με σύστημα κίνησης φυσικού αερίου (CNG), χρειάζεται να προσκομίσετε τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη
 2. Βεβαίωση εργοστασίου κατασκευής ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου
 3. Βεβαίωση εργοστασίου κατασκευής υποβιβαστή πίεσης (εφόσον υφίσταται τέτοιο εξάρτημα)
 4. Βεβαίωση καλής λειτουργίας συσκευής φυσικού αερίου σε συνδυασμό με αισθητήρα οξυγόνου (σε όχημα με ρυθμιζόμενο καταλύτη)
 5. Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου σε ισχύ (εφόσον αυτό απαιτείται)
 6. Πρωτότυπα παραστατικά αγοράς και τοποθέτησης του συστήματος CNG

Για τον έλεγχο της διασκευής σε οχήματα με σύστημα υγραεριοκίνησης (LPG), χρειάζεται να προσκομίσετε τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη υγραερίου
 2. Επικυρωμένη φωτοτυπία της ξένης δήλωσης συμμόρφωσης. Αν πρόκειται για καταλυτικό όχημα με αισθητήρα λ, απαιτείται και το σχεδιάγραμμα της εγκατάστασης
 3. Επικυρωμένη φωτοτυπία της μεταφρασμένης στα Ελληνικά δήλωσης συμμόρφωσης
 4. Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου σε ισχύ (εφόσον αυτό απαιτείται)
 5. Πρωτότυπα παραστατικά αγοράς και τοποθέτησης του συστήματος LPG