Στάδιο 1
Οπτικός έλεγχος εξοπλισμού κι εξωτερικού του οχήματος

Στάδιο 2
Μέτρηση ρύπων

– Ανάλυση καυσαερίων βενζίνης
– Μέτρηση θολερότητας πετρελαίου

Στάδιο 3
– Συγκλισιομέτρηση
– Ζύγιση /Αναρτησιομέτρηση
– Μέτρηση απόδοσης φρένων
– Φωτομέτρηση


Η όλη διαδικασία του τεχνικού ελέγχου διαρκεί περίπου 30 λεπτά και τα αποτελέσματα αποστέλλονται σε πραγματικό χρόνο και αποστέλλονται στο ΥΜΕ μέσω του διαδικτύου, ενώ παράλληλα εκτυπώνονται στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου κι ενημερώνεται ο πελάτης απ’ ευθείας από τον τεχνικό που διενήργησε τον έλεγχο για την πραγματική κατάσταση του αυτοκινήτου του.

Στάδιο 4
– Έλεγχος τζόγων
– Οπτικός έλεγχος στο κάτω μέρος του οχήματος