Πριν…

… προσκομίσετε το όχημα για τεχνικό έλεγχο, θα σας γλιτώσει χρόνο και περιττά έξοδα ανφροντίσετε να ελέγξετε ότι τα φώτα και τα φλάς λειτουργούν κανονικά.

Επίσης, θα πρέπει να φροντίσετε ο εξοπλισμός του αυτοκινήτου να συμπεριλαμβάνει φαρμακείο, τρίγωνο, πυροσβεστήρα καθώς και ρεζέρβα και γρύλο.