Ο τεχνικός έλεγχος αφορά …
… τα υποσυστήματα εκείνα του οχήματος που σχετίζονται με την ασφάλεια αφ’ ενός, και με την προστασία του περιβάλλοντος αφ’ ετέρου. Για τον σκοπό αυτό έχουν εγκατασταθεί 2 ολοκληρωμένες πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου οι οποίες διασφαλίζουν την απόλυτη αξιοπιστία των πραγματοποιούμενων μετρήσεων.

Ο εξοπλισμός της κάθε γραμμής ενσωματώνει την πλέον προηγμένη τεχνολογία διεθνώς, και σε συνδυασμό με το εξελιγμένο λογισμικό διαχείρισης τεχνικού ελέγχου δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους αυτοκινητιστές.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει μηχανήματα, ηλεκτρονικά συστήματα καθώς και υπολογιστές με το κατάλληλο λογισμικό.

Όλα είναι συμβατά με τις αποφάσεις του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών καθώς και με τις εσωτερικές διαδικασίες ευρωπαϊκής πιστοποίησης (ISO/IEC17020) του δικτύου της AUTOVISION.

Υπάρχει ένας κεντρικός ηλ. Υπολογιστής ο οποίος εξυπηρετεί τις αυτόματες γραμμές ελέγχου. Ο κεντρικός υπολογιστής είναι διασυνδεδεμένος με την κεντρική μονάδα διαχείρισης κάθε αυτόματης γραμμής (ΚΜΔΑΓ).

Στον κεντρικό υπολογιστή έχει εγκατασταθεί το εξειδικευμένο λογισμικό PHILAUTO, με συγκεκριμένο πρωτόκολλο επικοινωνίας GIEGNET.

Το σύστημα πληροφορικής είναι εντελώς ανοιχτό (δίκτυο Ethernet), και ρυθμίζεται ανάλογα με τις ανάγκες λειτουργίας του ΚΤΕΟ.

Η συλλογή των δεδομένων από τα μηχανήματα γίνεται με δύο εναλλακτικούς τρόπους.

Είτε μέσω RS 232 σύνδεσης του κάθε μηχανήματος με το δίκτυο, είτε μέσω ενός φορητού Η/Υ χειρός στον οποίο μεταφέρονται τα δεδομένα κάθε συσκευής μέτρησης.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων εκδίδονται χωρίς καμία ανθρώπινη μεσολάβηση, έτσι ώστε ν’ αποκλείεται οποιαδήποτε διαφοροποίηση των πραγματικών ευρημάτων του ελέγχου, κι εκτυπώνονται στο ειδικό υδατογραφημένο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.