ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

Η AUTOVISION ΚΟΡΙΝΘΟΥ πιστοποιήθηκε με το αναθεωρημένο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 ως προς το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας το οποίο εφαρμόζει από το 2007, με σκοπό την διαρκή παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.

Για να δείτε το Πεδίο Πιστοποίησης της AUTOVISION ΚΟΡΙΝΘΟΥ πατήστε εδώ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ κατά I ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005

Το Εργαστήριο Διακριβώσεων της AUTOVISION ΚΟΡΙΝΘΟΥ διαπιστεύτηκε από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005, την 20η Ιανουαρίου 2009 με σκοπό την παροχή στα ΙΚΤΕΟ του Δικτύου υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διακρίβωσης του ελεγκτικού εξοπλισμού αυτών.

Το Πεδίο Διαπίστευσης περιλαμβάνει :

  • τις μετρητικές διατάξεις ελέγχου της οριζόντιας μετατόπισης (σύγκλισης/απόκλισης) των οχημάτων.
  • τις μετρητικές διατάξεις ελέγχου των συστημάτων πέδησης των οχημάτων.
  • τις μετρητικές διατάξεις ελέγχου των αναρτήσεων των οχημάτων.
  • τις μετρητικές διατάξεις ελέγχου των προβολέων των οχημάτων ως προς την κλίση της φωτεινής δέσμης.
  • τις μετρητικές διατάξεις ελέγχου των προβολέων των οχημάτων ως προς την ένταση της φωτεινής δέσμης.
  • τους αναλυτές καυσαερίων βενζινοκίνητων οχημάτων, κλάσεως 0, Ι και ΙΙ.
  • τους αναλυτές καυσαερίων πετρελαιοκινήτων οχημάτων.
  • τις μετρητικές διατάξεις ελέγχου της πίεσης των ελαστικών των οχημάτων.
  • τον μετρητή του βάθους πέλματος των ελαστικών των οχημάτων.

Το Εργαστήριο δεσμεύεται να παρέχει στους πελάτες του διακριβώσεις υψηλής ποιότητας και να βελτιώνει συνεχώς τον βαθμό ικανοποίησης αυτών. Για τον σκοπό αυτόν διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο τεχνικό προσωπικό το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο να διεξάγει τις διακριβώσεις, ενώ διαθέτει επίσης υπερσύγχρονες υλικοτεχνικές υποδομές.

Στόχος του Εργαστηρίου είναι η παροχή διακριβώσεων υψηλής στάθμης, ώστε να διασφαλίζεται ο πλήρης και ορθός τεχνικός έλεγχος του οχήματος από τον ελεγκτικό εξοπλισμό, με αποτέλεσμα την διασφάλιση τόσο της οδικής ασφάλειας όσο και της προστασίας του περιβάλλοντος.