Για τα οχήματα που κυκλοφορούν χωρίς να είναι εφοδιασμένα με Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου από ΚΤΕΟ, συμφωνα με τον νέο Κ.Ο.Κ (άρθρο 86) , προβλέπονται αυστηρές ποινές που ξεκινούν από χρηματικό πρόστιμο 400 ευρώ και φθάνουν μέχρι την αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας.