Όλες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στα ΚΤΕΟ της εταιρείας μας και αφορούν σε:

  • Έλεγχο ΚΤΕΟ
  • Έκδοση Κάρτας Καυσαερίων (ΚΕΚ)
  • Εκούσιο Έλεγχο
  • Ειδικούς Ελέγχους
  • Έκδοση Παραβόλων Ελληνικού Δημοσίου

Μπορούν να γίνουν με τους εξής τρόπους:

  • Μετρητά
  • Πιστωτικές κάρτες

creditCards