Διεύθυνση: 80ο χλμ. Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών Θέση Κυρά Βρύση, Κόρινθος

Τ.Κ. 20100

Τηλ.: 2741073700

Email: info@kteokorinthias.gr