Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Κορίνθου…

… ιδρύθηκε το 2002 και συνεβλήθη με την AUTOVISION στις 30/10/2003.

Βρίσκεται στο 80ο χλμ. Της ΝΕΟ Αθηνών – Πατρών και λειτουργεί δίπλα στις εγκαταστάσεις της Mercedes ενώ απασχολεί 10 άτομα προσωπικό.

Πήρε άδεια ίδρυσης στις 20/04/2004 και άδεια λειτουργίας στις 15/07/2005 με αριθμό 114.

Η AUTOVISION ΚΟΡΙΝΘΟΥ πιστοποιήθηκε με το αναθεωρημένο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 ως προς το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας το οποίο εφαρμόζει από το 2007, με σκοπό την διαρκή παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.

Εξυπηρετεί όλα τα Ι.Χ. ανεξαρτήτως χρήσεως μέχρι 3,5 τόνους μικτό (Ι.Χ , Δ.Χ. , ΤΑΞΙ , ασθενοφόρα , κρατικά αυτοκίνητα , αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες , υγραέριο κ.λ.π.)

Επίσης ήμαστε το πρώτο ΚΤΕΟ ΜΟΤΟ που λειτούργησε στην Ελλάδα από τις αρχές του 2011 και σύμφωνα με το πρόγραμμα πρόσκλησης ΜΟΤΟ που εκδίδει η Διεύθυνση του Υπουργείου Μεταφορών Κορίνθου ελέγχουμε στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας όλες τις μοτοσυκλέτες πάνω από 50cc.

Επίσης με την υπουργική απόφαση Φ.1 55671/6474 του Υπουργού Μεταφορών ΚΑΙ Επικοινωνιών καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία του εκούσιου τεχνικού ελέγχου,δηλ. ο έλεγχος των ανωτέρω οχημάτων χωρίς την απαραίτητη έκδοση τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ.

Εκδίδεται μόνο δελτίο τεχνικού ελέγχου κατόπιν αιτήσεως του κατόχου του οχήματος.

Αυτό σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να έλθει να ελέγξει το αυτοκίνητό του στα σημεία εκείνα που ελέγχουν τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ είτε για την δική του ασφάλεια είτε για αγορά ή πώληση κ.λ.π.

Η φιλοσοφία της εταιρείας είναι ο σωστός και εξειδικευμένος έλεγχος από τα διαπιστευμένα και σύγχρονα μηχανήματα και η άμεση εξυπηρέτηση των πελατών σε ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον με σημαία το γρήγορο τεχνικό έλεγχο των 30 λεπτών κατόπιν ραντεβού.