Συντήρηση ηλιοροφής

Σίγουρα δεν είναι και το πιο συνηθισμένο στοιχείο ενός αυτοκινήτου, προσφέρει όμως μία όμορφη νότα στο εσωτερικό καθώς το κάνει πιο ευήλιο και συνεπώς ευχάριστο για τους επιβάτες. Πως συντηρείται όμως η ηλιοροφ...

Συντήρηση παράθυρων

Δείτε πως μπορούμε να συντηρήσουμε τα ηλεκτρικά παράθυρα του αυτοκινήτου μας και να διορθώσουμε κάποια ενδεχόμενη βλάβη. Η διαφορά με τα υπόλοιπα τμήματα είναι, ότι τα παράθυρα δε χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσ...

10 συμβουλές «μακροζωίας» του αυτοκινήτου

Η διατήρηση του αυτοκινήτου στην καλύτερη δυνατή κατάσταση μειώνει τις πιθανότητες εμφάνισης βλαβών και δυσλειτουργιών, ενώ την ίδια στιγμή ένα καλοσυντηρημένο αυτοκίνητο πουλιέται ευκολότερα και σε περισσότερα...

Καλή λειτουργία και συντήρηση του κλιματιστικού του αυτοκινήτου

Τα τελευταία χρόνια σχεδόν όλες οι εταιρείες εφοδιάζουν τα αυτοκίνητά τους στην Ελλάδα- ακόμα και στις βασικές εκδόσεις- με σύστημα κλιματισμού, λόγω του ότι είναι ένα από τα βασικά στοιχεία εξοπλισμού, που απα...

Συντήρηση

  ΗΠΙΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ Παλιότερα υπήρχαν συγκεκριμένες διαδικασίες για το «στρώσιμο» ενός καινούργιου αυτοκινήτου, που διαρκούσαν αρκετές χιλιάδες χιλιόμετρα. Σήμερα μετά από βελτιώσεις στη μηχανολ...